ایران ضایعات

ضایعات شهر میاندوآب آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12