ایران ضایعات

ضایعات شهر میاندوآب آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

ضایعات آهن
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/12