ایران ضایعات

ضایعات شهر فسا فارس

فقط قیمت دار

فروش کارتن تمیز درجه یک

کارتن تمیز درجه یک
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/27

خرید کارتن پرسی

کارتن پرسی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/11

خرید کارتن موزی

کارتن موزی
2,500 تومان به ازای هر عدد
1400/03/04

خرید کارتون موزی

کارتون موزی
2,500 تومان به ازای هر عدد
1400/03/01

فروش هات واش زیر۱۰۰۰

هات واش زیر۱۰۰۰
16,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/17

فروش شیشه بی رنگ

فروش شیشه بی رنگ
1,800 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/25

فروش لوله پلی اتیلن

فروش لوله پلی اتیلن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/05

خرید سبد میوه درهم شهرستان فسا

خرید سبد میوه درهم شهرستان فسا
3,800 تومان به ازای هر کیلو
1398/04/23

فروش 250 کیلوگرم پت

فروش 250 کیلوگرم پت
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1397/09/14
  • 29 مورد