ایران ضایعات

ضایعات شهر جهرم فارس

فقط قیمت دار

خرید روزنامه باطله

خرید روزنامه باطله
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/11

خرید سبد ضایعاتی

خریدار سبد ضایعاتی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/01

فروش ضایعات شیشه

فروش ضایعات شیشه
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

فروش پت درجه یک

فروش پت درجه یک
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/24

خرید ورق دست دوم

خرید ورق دست دوم
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/18

فروش گرانول PP درجه 1

گرانول PP درجه 1
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/24

فروش گرانول نو و آسیابی سبدی

فروش گرانول نو و آسیابی سبدی
7,700 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/24

فروش شافت استیل

فروش شافت استیل
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/17