ایران ضایعات

ضایعات شهر کازرون فارس

فقط قیمت دار

خرید باطری فرسوده وسرب

خرید باطری فرسوده وسرب
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/11/08

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/11/03

فروش کتاب دفتر

فروش کتاب دفتر
2,800 تومان به ازای هر کیلو
1398/06/18