ایران ضایعات

ضایعات شهر کازرون فارس

فقط قیمت دار

فروش پرس کارتن درجه یک

پرس کارتن درجه یک
7,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/18

خرید ضایعات اهن

خرید ضایعات اهن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/02

خرید لوله پلی اتیلن

خرید لوله پلی اتیلن
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/21

خرید ضایعات گونی

خرید ضایعات گونی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/08

فروش ورق مصرفی کارکرده

ورق مصرفی کارکرده
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/06

فروش تیر آهن کارکرده

فروش تیر آهن کارکرده
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/28

فروش گرانول توری80

فروش گرانول توری80
17,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

فروش پرس کارتن

خریدار پرس کارتن
6,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/30