ایران ضایعات

ضایعات شهر کازرون فارس

فقط قیمت دار

فروش مواد گرانول پلی اتیلن

فروش مواد گرانول پلی اتیلن
23,000 تومان به ازای هر کیلو
3 ساعت پیش

فروش گرانول نوار تیپ

فروش گرانول نوار تیپ
24,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/15

فروش خودرو پراید 77جهت اسقاط

خودرو پراید 77جهت اسقاط
10,000,000 تومان به ازای هر عدد
1401/01/08

خرید چدن

خریدار چدن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/17

خرید نایلون درهم وتمیز

نایلون درهم وتمیز
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/22

فروش پرس کارتن درجه یک

پرس کارتن درجه یک
7,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/18

خرید ضایعات اهن

خرید ضایعات اهن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/02

خرید لوله پلی اتیلن

خرید لوله پلی اتیلن
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/21

خرید ضایعات گونی

خرید ضایعات گونی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/08

فروش ورق مصرفی کارکرده

ورق مصرفی کارکرده
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/06