ایران ضایعات

ضایعات شهر کازرون فارس

فقط قیمت دار

فروش ورق مصرفی کارکرده

ورق مصرفی کارکرده
17,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

فروش تیر آهن کارکرده

فروش تیر آهن کارکرده
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/28

فروش گرانول توری80

فروش گرانول توری80
17,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

فروش پرس کارتن

خریدار پرس کارتن
6,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/30

فروش پرس گونی تمیز

پرس گونی تمیز
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/01