ایران ضایعات

ضایعات شهر مرودشت فارس

فقط قیمت دار

فروش پرک هات واش زیر 200

فروش پرک هات واش زیر 200
21,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

فروش مس برنز الومینیوم استیل و...

مس برنز الومینیوم استیل و...
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/04

فروش خرده شیشه سفید

خرده شیشه سفید
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/09

فروش ضایعات برنج

ضایعات برنج
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/07

فروش سبد میدانی

فروش سبد میدانی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/17

فروش نوار تیپ

فروش نوار تیپ
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/28

فروش سبد میدانی

فروش سبد میدانی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/28

خرید کاتالیست

خریدار کاتالیست
30 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/06

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/25

خرید ضایعات گونی ونایلون

خرید ضایعات گونی ونایلون
3,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29