ایران ضایعات

ضایعات شهر مرودشت فارس

فقط قیمت دار

خرید کاتالیست

خریدار کاتالیست
30 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/25

خرید ضایعات گونی ونایلون

خرید ضایعات گونی ونایلون
3,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

خرید سلفون خش خشی نایلون

خریدار سلفون خش خشی نایلون
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/17

فروش مس کابلی قرمز

مس کابلی قرمز
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/12

فروش آرماتور 14، 16 و 18

فروش آرماتور 14، 16 و 18
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/03

خرید اهن

خریدار اهن
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/09

فروش تریلی کفی

فروش تریلی کفی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/09