ایران ضایعات

ضایعات شهر شیراز فارس

فقط قیمت دار

خرید نایلون پرسی گاهی هر ماه ۳۰ تن

خرید نایلون پرسی فروشگاهی هر ماه ۳۰ تن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

فروش دوده صنعتی

فروش دوده صنعتی
6,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش