ایران ضایعات

ضایعات شهر شیراز فارس

فقط قیمت دار

فروش گرانول عسلی

فروش گرانول عسلی
16,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

فروش کندر نایلون سفید

فروش کندر نایلون سفید
15,500 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
4,300 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش آهن آلات و کنداسور

آهن آلات و کنداسور
11,500 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید انواع آهن الات

خریدار انواع آهن الات
10,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید پرک هات واش شده زیر ۲۰۰

پرک هات واش شده زیر ۲۰۰
14,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,300 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش مخزن ۵۰ هزارتایی

فروش مخزن ۵۰ هزارتایی
60,000,000 تومان به ازای هر عدد
5 روز پیش