ایران ضایعات

ضایعات شهر شیراز فارس

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن ومس

خرید ضایعات آهن ومس
14,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن سراسر شیراز

خریدار ضایعات آهن سراسر شیراز
9,000 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید بطری اب معدنی

خرید بطری اب معدنی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید آهن

خریدار آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید پت زنده

خریدار پت زنده
13,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش سیم لاستیک

فروش سیم لاستیک
5,500 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش لاینر

فروش لاینر
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/01

خرید نقدی کارتن وکاغذ

خریدنقدی کارتن وکاغذ
5,300 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/01