ایران ضایعات

ضایعات شهر خوی آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

خرید انواع ضایعات فلزی

خرید انواع ضایعات فلزی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/01

فروش مواد آسیاب سبدی

فروش مواد آسیاب سبدی
8,400 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/15

فروش گرانول تزریقی

گرانول تزریقی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/29

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/09

فروش آلومینیوم

فروش آلومینیوم
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/19

خرید مس ذوبی

خرید مس ذوبی
95,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/31