ایران ضایعات

ضایعات شهر خوی آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/18