ایران ضایعات

ضایعات شهر ارومیه آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

خرید مس ذوبی

خرید مس ذوبی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/11