ایران ضایعات

ضایعات شهر سرخه سمنان

فقط قیمت دار

فروش قوطی شیر خشک

قوطی شیر خشک
2,500 تومان به ازای هر عدد
1400/06/30

خرید ضایعات فلزی و غیر فلزی

خرید ضایعات فلزی و غیر فلزی
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/20

فروش ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/01/24
  • 4 مورد