ایران ضایعات

ضایعات شهر گرمسار سمنان

فقط قیمت دار

فروش پت زنده

فروش پت زنده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش نایلون درهم

فروش نایلون درهم
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش کارتن فله

فروش کارتن فله
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

خرید ضایعات پلیکا

خرید ضایعات پلیکا
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/30

فروش ضایعات مفتول فنری

فروش ضایعات مفتول فنری
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

خرید سبد ضایعاتی

خرید سبد ضایعاتی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/28