ایران ضایعات

ضایعات شهر گرمسار سمنان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات مفتول فنری

فروش ضایعات مفتول فنری
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

خرید سبد ضایعاتی

خرید سبد ضایعاتی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/28

فروش پرس کارتن

فروش پرس کارتن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/04

فروش دبه 20 لیتری

دبه 20 لیتری
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/17