ایران ضایعات

ضایعات شهر گرمسار سمنان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات حلب نو

ضایعات حلب نو
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/06/05

خرید سفاله اهن

خرید سفاله اهن
10,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/21

خرید سیم ریز و سوخته

خرید سیم ریز و سوخته
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/06

فروش پت زنده

فروش پت زنده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش نایلون درهم

فروش نایلون درهم
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش کارتن فله

فروش کارتن فله
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

خرید ضایعات پلیکا

خرید ضایعات پلیکا
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/30