ایران ضایعات

ضایعات شهر مراغه آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

فروش براده آهن

فروش براده آهن
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/21

فروش مواد سبدی

فروش مواد سبدی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/30

فروش ضایعات شیشه

ضایعات شیشه
1,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/27

فروش کابل 10×4 مسی

فروش کابل 10×4 مسی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/23

فروش کاغذ رول ایرانی

کاغذ رول ایرانی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/10