ایران ضایعات

ضایعات شهر مراغه آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

فروش گرانول عسلی

گرانول عسلی
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/23

فروش مواد سبدی مشکی

فروش مواد سبدی مشکی
5,050 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/08

فروش پودرلاستیک

فروش پودرلاستیک
3,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/16

فروش مواد سبدی

فروش مواد سبدی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/30

فروش ضایعات شیشه

ضایعات شیشه
1,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/27