ایران ضایعات

ضایعات شهر سمنان سمنان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات چوب

ضایعات چوب
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

فروش ضایعات نایلون و مشما

ضایعات نایلون و مشما
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

خرید ضایعات نایلون

خرید ضایعات نایلون
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

فروش ضایعات شیشه ای

فروش ضایعات شیشه ای
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/15

فروش لاک زنده بار

لاک زنده بار
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/15