ایران ضایعات

ضایعات شهر سمنان سمنان

فقط قیمت دار

فروش فیلتر سوخته

فروش فیلتر سوخته
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/08

خرید ضایعات اهن

ضایعات اهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/22

فروش گرانول هاش نایلون

فروش گرانول هاش نایلون
27,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/17

فروش پیریت طلادار

فروش پیریت طلادار
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/30

فروش شلاکه و اشک برش

فروش شلاکه و اشک برش
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/18