ایران ضایعات

ضایعات شهر شاهرود سمنان

فقط قیمت دار

فروش رادیاتوربرنجی

رادیاتوربرنجی
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/05

فروش گرانول

فروش گرانول
27,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/22

فروش پت زنده درجه ۱

فروش پت زنده درجه ۱
10,300 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/11

فروش شمش چدن

فروش شمش چدن
12,400 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/19

فروش خاک اره

فروش خاک اره
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/08