ایران ضایعات

ضایعات شهر طارم زنجان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات لاستیک

ضایعات لاستیک
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/02

خرید نایلون شرکتی و تمیز

خریدار نایلون شرکتی و تمیز
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/26

فروش کارتن ضایعات

کارتن ضایعات
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/27

فروش ضایعات شاخه زیتون

ضایعات شاخه زیتون
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/25

فروش پت درجه ۱

فروش پت درجه ۱
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/11