ایران ضایعات

ضایعات شهر خرمدره زنجان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/24

فروش پلی اتیلن

فروش پلی اتیلن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/15

فروش فیلتر روغن

فروش فیلتر روغن
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/18

خرید انواع ضایعات آهن

خریدار انواع ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/11

خرید ضایعات فلزی

خرید ضایعات فلزی
11,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/08

خرید ضایعات کارتن فله

خرید ضایعات کارتن فله
3,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/02

خرید ورق روغنی کناره

خرید ورق روغنی کناره
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/25

فروش چوب درخت سیب

فروش چوب درخت سیب
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/29