ایران ضایعات

ضایعات شهر ابهر زنجان

فقط قیمت دار

خرید نان خشک عمده

خرید نان خشک عمده
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
10,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/26

خرید گرانول دستمزدی

خریدار گرانول دستمزدی
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24

فروش ضایعات جامبو

فروش ضایعات جامبو
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24

فروش ضایعات سوپر ویژه

فروش ضایعات سوپر ویژه
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/23

خرید نان خشک

خرید نان خشک
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/04

فروش ضایعات کارتن گاهی

فروش ضایعات کارتن فروشگاهی
4,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/28

خرید ضایعات کارتن و کاغذ

خرید ضایعات کارتن و کاغذ
3,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/29

خرید مشما و نایلون سفید

خرید مشما و نایلون سفید
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/09