ایران ضایعات

ضایعات شهر خدابنده زنجان

فقط قیمت دار

خرید اهن الات وضایعات

خریداهن الات وضایعات
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/21

خرید ضایعات سپر

خریدضایعات سپر
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/21

خرید لوله پلی اتیلن

خریدار لوله پلی اتیلن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/05

خرید کارتن فله

خریدار کارتن فله
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/09