ایران ضایعات

ضایعات شهر زنجان زنجان

فقط قیمت دار

خرید سیم روکشدار مسی

خرید سیم روکشدار مسی
60,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/07

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
1,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/06

فروش گرانول لاستیک فرسوده

گرانول لاستیک فرسوده
1,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/06

خرید مس کابلی قرمز

خرید مس کابلی قرمز
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/04

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/06