ایران ضایعات

ضایعات شهر زنجان زنجان

فقط قیمت دار

خرید آهن و فلزات

خرید آهن و فلزات
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش تسمه نوار نقاله

تسمه نوار نقاله
33,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/19

خرید ضایعات مس

خریدار ضایعات مس
300,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/16

خرید ضایعات آهن ویژه

خرید ضایعات آهن ویژه
15,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/27

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/14

خرید ضایعات براده

خرید ضایعات براده
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/01

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
12,600 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/29