ایران ضایعات

ضایعات شهر زنجان زنجان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش شمش سرب گرید ۹۶ و۹۷

فروش شمش سرب گرید ۹۶ و۹۷
68,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/28

خرید سرباره برنج

خریدار سرباره برنج
150,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/28

فروش سرپیچ لامپ

سرپیچ لامپ
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/23

فروش فیلتر روغن کهنه ضایعاتی۱

فروش فیلتر روغن کهنه ضایعاتی۱
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/22

فروش وکیوم آسیابی

فروش وکیوم آسیابی
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/21

فروش خاک سرب و روی

فروش خاک سرب و روی
500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/18

خرید انواع ضایعات مس،و شمش مس

خرید انواع ضایعات مس،و شمش مس
230,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/08