ایران ضایعات

ضایعات شهر زنجان زنجان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آلومینیوم

خرید ضایعات آلومینیوم
56,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید ضایعات آهن وفلزات رنگی

خریدار ضایعات آهن وفلزات رنگی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

فروش گرانول لاستیک و پودر

فروش گرانول لاستیک و پودر
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18