ایران ضایعات

ضایعات شهر خرمشهر خوزستان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن و مس

خرید ضایعات آهن و مس
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/22

خرید گرانول 5110 و 5030

گرانول 5110 و 5030
25,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/19

فروش ضایعات کشتی مغروق

ضایعات کشتی مغروق
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/30

فروش مس خشک و سوخته

مس خشک و سوخته
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/26

فروش اهن پلاستیک و غیره

فروش اهن پلاستیک و غیره
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25

فروش تنه درخت بزرگ

فروش تنه درخت بزرگ
700 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/02