ایران ضایعات

ضایعات شهر اندیمشک خوزستان

فقط قیمت دار

فروش زرد و مس

فروش زرد و مس
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

فروش ضایعات سبد میوه

فروش ضایعات سبد میوه
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/22

فروش باتری موبایل

باتری موبایل
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/18

فروش مس ذوبی و زرد

فروش مس ذوبی و زرد
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/01

خرید تخته وپالت

تخته وپالت
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/21

خرید ضایعات سبد میوه درهم

خریدار ضایعات سبد میوه درهم
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/05

فروش خرده بار ضایعات سبد

فروش خرده بار ضایعات سبد
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/01

فروش سبد آسیابی

فروش سبد آسیابی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/29