ایران ضایعات

ضایعات شهر دزفول خوزستان

فقط قیمت دار

خرید کارتن ضایعاتی

خرید کارتن ضایعاتی
4,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/06

خرید کارتن فله

خرید کارتن فله
4,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/06

خرید انواع چوب

خرید انواع چوب
42,255 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/03

فروش کارتن پرسی

فروش کارتن پرسی
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/19

خرید کارتن فله

خریدار کارتن فله
44,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15

فروش گلوله آهنی

گلوله آهنی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/26

فروش خاک آهن تمیز

خاک آهن  تمیز
2,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/17

فروش سیلوی سیمان

فروش سیلوی سیمان
75,000,000 تومان به ازای هر عدد
1400/03/16

خرید مستقیم نقدی ضایعات آهن

خرید مستقیم نقدی ضایعات آهن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/12