ایران ضایعات

ضایعات شهر دزفول خوزستان

فقط قیمت دار

فروش مواد اسیابی سبد مشکی

فروش مواد اسیابی سبد مشکی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/20

خرید ضایعات کارتن

خریدار ضایعات کارتن
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/14

فروش کارتن پشت طوسی

فروش کارتن پشت طوسی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/09

فروش گرانول عسلی تیره

گرانول عسلی تیره
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/06