ایران ضایعات

ضایعات شهر دزفول خوزستان

فقط قیمت دار

خرید فلزات رنگی

خریدار فلزات رنگی
330,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید پت زنده و پرس

خریدار پت  زنده و پرس
17,500 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/02

فروش مس استخونی 410

مس استخونی 410
420,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/11

فروش کارتن درجه یک

فروش کارتن درجه یک
5,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/23

خرید آهن ضایعات

خرید آهن ضایعات
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/21

فروش 200تن کارتن پرسی

فروش 200تن کارتن پرسی
5,700 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/13

خرید پت زنده و پرسی

خرید پت زنده  و پرسی
15,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/08

فروش کارتن پرسی

فروش کارتن پرسی
5,700 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/06

فروش مواد کندری رنگی

مواد کندری رنگی
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/02