ایران ضایعات

ضایعات شهر اهواز خوزستان

فقط قیمت دار

فروش مس کابلی قرمز وسرب نرم

فروش مس کابلی قرمز وسرب نرم
225,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/23

خرید آهن

خریدار آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/23

خرید کارتن و کاغذ

خرید کارتن و کاغذ
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/13

فروش کشتی برش خورده

کشتی برش خورده
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/13

خرید ضایعات سنگین

خرید ضایعات سنگین
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/13

فروش نایلون مشکی

فروش نایلون مشکی
3,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/08