ایران ضایعات

ضایعات شهر اهواز خوزستان

فقط قیمت دار

فروش اشک برش CNC

اشک برش    CNC
2,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش تیر وستون آهنی

فروش تیر وستون آهنی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات همه نوع مس

خرید ضایعات همه نوع مس
210,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش کفپوش گرانولی

کفپوش گرانولی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش اهن اشک مذاب

اهن اشک مذاب
1,400 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/07

خرید فلزات رنگی

خرید فلزات رنگی
216,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/07

خرید آهن ضایعات

خریدار آهن ضایعات
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/07

فروش خط هات واش نیمه کاره

خط هات واش نیمه کاره
320,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/07

خرید شلاکه کلوخ

شلاکه کلوخ
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/06