ایران ضایعات

ضایعات شهر اهواز خوزستان

فقط قیمت دار

فروش جامبو

فروش جامبو
6,700 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش ضایعات لاستیک

ضایعات لاستیک
30,000 تومان به ازای هر عدد
1401/12/16

فروش ضایعات پلاستیک

فروش ضایعات پلاستیک
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/09

فروش مس سیم پیچی

مس سیم پیچی
400,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/09

فروش کارتن درجه ۱

کارتن درجه ۱
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/07

خرید مس ذوبی

خریدار مس ذوبی
380,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/06

خرید ضایعات اهن

خریدار ضایعات اهن
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/02

خرید کارتن فله

خرید کارتن فله
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/01