ایران ضایعات

ضایعات شهر اهواز خوزستان

فقط قیمت دار

خرید آهن سنگین

خرید آهن سنگین
9,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/08

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/07

خرید ضایعات ویژه و سوپر ویژه

خرید ضایعات ویژه و سوپر ویژه
10,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

فروش چوب درخت گز

فروش چوب درخت گز
1,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/19

فروش چیپس چوب درخت

فروش چیپس چوب درخت
700 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/19

فروش کناره ورق اهن

فروش کناره ورق اهن
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

فروش مس آرمیچر و نرم

فروش مس آرمیچر و نرم
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/02