ایران ضایعات

ضایعات شهر سبزوار خراسان رضوی

فقط قیمت دار

فروش پلیکا اسیابی

پلیکا اسیابی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/29

فروش 10 تن اهن

فروش 10 تن اهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/12

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
8,900 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/25

فروش کارتن

فروش کارتن
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/17

خرید ضایعات پت

خرید ضایعات پت
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/08

فروش ‌ ضایعات آهن

فروش‌ ضایعات آهن
9,700 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/23