ایران ضایعات

ضایعات شهر نیشابور خراسان رضوی

فقط قیمت دار

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/17

فروش خرده شیشه

فروش خرده شیشه
1,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/14