ایران ضایعات

ضایعات شهر مشهد خراسان رضوی

فقط قیمت دار

خرید آهن ضایعات و مستعمل

خرید آهن ضایعات و مستعمل
15,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش
ستاره آگهی

فروش گرانولی پ.پ (pp)

فروش گرانولی پ.پ (pp)
9,800 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

فروش مواد اکسدوری

فروش مواد اکسدوری
6,800 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

خرید پلاستیک پت نایلون

پلاستیک پت نایلون
13,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج
155,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش