ایران ضایعات

ضایعات شهر مشهد خراسان رضوی

فقط قیمت دار

فروش ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
4,200 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

فروش کندری نایلون ضخیم آبی

کندری نایلون ضخیم آبی
25,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید پت پرسی درجه یک

خرید پت پرسی درجه یک
18,500 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش آلومینیوم نرم

فروش آلومینیوم نرم
90,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات مس

خریدار ضایعات مس
250,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش