ایران ضایعات

ضایعات شهر مشهد خراسان رضوی

فقط قیمت دار

خرید کارتن و کاغذ

خرید کارتن و کاغذ
4,000 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

خرید خاک و کاتالیزور

خریدخاک و کاتالیزور
7,000,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن درمشهد

خرید ضایعات آهن درمشهد
10,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

خرید کیسه ضایعاتی

خرید کیسه ضایعاتی
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش ضایعات شمش چدن

ضایعات شمش چدن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید کریستال درهم

کریستال درهم
11,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید آلومینیوم ضایعات

خرید آلومینیوم ضایعات
66,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات ذوبی

ضایعات ذوبی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش ضایعات شیشه

فروش ضایعات شیشه
3,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات استیل بگیر

خرید ضایعات استیل بگیر
16,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش