ایران ضایعات

ضایعات شهر مشهد خراسان رضوی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات فلزی

خرید ضایعات فلزی
10,700 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
9,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش ناودونی سایز9

ناودونی سایز9
15,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید سبد اسیابی خراسان

خرید سبد اسیابی خراسان
13,600 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات آلومینیوم

خرید ضایعات آلومینیوم
60,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش