ایران ضایعات

ضایعات شهر مشهد خراسان رضوی

فقط قیمت دار

فروش لاستیک مستعمل

فروش لاستیک مستعمل
280 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش ضايعات كارتن

ضايعات كارتن
5,300 تومان به ازای هر کیلو
23 ساعت پیش

خرید ضایعات استیل نگیر

خرید ضایعات استیل نگیر
32,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید فلزات استیل

خرید فلزات استیل
33,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات روغنی

خرید ضایعات روغنی
13,700 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش