ایران ضایعات

ضایعات شهر بیرجند خراسان جنوبی

فقط قیمت دار

خرید آهن الات

خرید آهن الات
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

فروش 200 عدد بشکه

فروش 200 عدد بشکه
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

فروش تنه گردو

فروش تنه گردو
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

خرید ضایعات تیوپ

خرید ضایعات تیوپ
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/12

خرید کتاب

خریدار کتاب
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/27

فروش پوشال

فروش پوشال
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/18