ایران ضایعات

ضایعات شهر پیشوا تهران

فقط قیمت دار

فروش 11 عدد پالت فلزی

11 عدد پالت فلزی
380,000 تومان به ازای هر عدد
1399/12/04

فروش قلمبه PVC رو کابلی

فروش قلمبه PVC رو کابلی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/02

فروش ضايعات پرك سبد

فروش ضايعات پرك سبد
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/24

فروش تیراهن 18 چهار متر نو نو

تیراهن 18 چهار متر نو نو
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/20

فروش نایلون سفید یه دست

نایلون سفید یه دست
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/02/06