ایران ضایعات

ضایعات شهر پیشوا تهران

فقط قیمت دار

فروش چرم مصنوعی

فروش چرم مصنوعی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/09

فروش ضایعات استیل نگیر

فروش ضایعات استیل نگیر
25,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/06

فروش نایلون گرانول شده

فروش نایلون گرانول شده
24,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15

فروش 11 عدد پالت فلزی

11 عدد پالت فلزی
380,000 تومان به ازای هر عدد
1399/12/04