ایران ضایعات

ضایعات شهر پیشوا تهران

فقط قیمت دار

فروش سیم مس ذوبی

فروش سیم مس ذوبی
215,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/01

خرید پلی اتلین pe

خریدار پلی اتلین pe
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/11

فروش چرم مصنوعی

فروش چرم مصنوعی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/09

فروش ضایعات استیل نگیر

فروش ضایعات استیل نگیر
25,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/06

فروش نایلون گرانول شده

فروش نایلون گرانول شده
24,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15