ایران ضایعات

ضایعات شهر پردیس تهران

فقط قیمت دار

فروش استرند

فروش استرند
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/02

فروش میلگرد 25 و 20

فروش میلگرد 25 و 20
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/15

فروش کفی باسکول

کفی باسکول
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/20

فروش مواد اسیابی سبد

فروش مواد اسیابی سبد
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/31

فروش ضایعات بطری پرسی

فروش ضایعات بطری پرسی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/14

فروش آلومینیوم نرم

آلومینیوم نرم
51,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

خرید کاغذ و کارتن

خرید کاغذ و کارتن
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/12

فروش کارتن تخم مرغی

کارتن تخم مرغی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/25

خرید سبد،سپر،دوک

خرید سبد،سپر،دوک
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/21

فروش سوفاره برنج

فروش سوفاره برنج
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/10