ایران ضایعات

ضایعات شهر قرچک تهران

فقط قیمت دار

فروش ضایعات کفی کفشEVA

فروش ضایعات کفی کفشEVA
1,500 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

فروش اهن ضایعات

اهن ضایعات
11,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

فروش گرانول هاش مشکی

فروش گرانول هاش مشکی
9,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید فویل کره ای لبنی

خرید فویل کره ای لبنی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/15

فروش خاک اگزوزکاتالیز

خاک اگزوزکاتالیز
2,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

فروش اکسیدوری گونی

فروش اکسیدوری گونی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

خرید ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه
90,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17

خرید ضایعات میلگرد

خریدار ضایعات میلگرد
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

خرید کارتن گاهی

خرید کارتن فروشگاهی
4,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/03

فروش ضایعات برنج

فروش ضایعات برنج
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/31

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
320,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/26

فروش پلاتین پا میخی دوعدد

فروش پلاتین پا میخی دوعدد
2,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/20

فروش مقوای مبلی

فروش مقوای مبلی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/20