ایران ضایعات

ضایعات شهر قرچک تهران

فقط قیمت دار

فروش کندور چهار رنگ

فروش کندور چهار رنگ
9,000 تومان به ازای هر کیلو
22 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن

ضایعات آهن
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/15

فروش مواد گرانولی شیری رنگ

فروش مواد گرانولی شیری رنگ
21,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش اهن ضایعات

اهن ضایعات
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش گرانول هاش مشکی

فروش گرانول هاش مشکی
9,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید فویل کره ای لبنی

خرید فویل کره ای لبنی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/15

فروش خاک اگزوزکاتالیز

خاک اگزوزکاتالیز
2,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

فروش اکسیدوری گونی

فروش اکسیدوری گونی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

خرید ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه
90,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17

خرید ضایعات میلگرد

خریدار ضایعات میلگرد
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10