ایران ضایعات

ضایعات شهر قرچک تهران

فقط قیمت دار

فروش مواد پ پ گونی

فروش مواد پ پ گونی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
57 دقیقه پیش

خرید کارتن فله ای

خرید کارتن فله ای
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/07

خرید ضایعات نایلون

خریدار ضایعات نایلون
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/09

خرید ضایعات لاستیک سواری

خرید ضایعات لاستیک سواری
600 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/10

فروش مقوا مبلی

فروش مقوا مبلی
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/26

فروش ضایعات کارتن گاه

فروش ضایعات کارتن فروشگاه
5,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/15

فروش کندور نایلون عسلی

فروش کندور نایلون عسلی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/15

فروش شمش آلومينيوم

فروش شمش آلومينيوم
70,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/11

فروش مواد کندری

مواد کندری
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/07

فروش کارتن گاراژی فله ای

کارتن گاراژی فله ای
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/06

فروش عمده مقوا مبلی

فروش عمده مقوا مبلی
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/06/24

فروش پلاستیک فله

فروش پلاستیک فله
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/28