ایران ضایعات

ضایعات شهر قرچک تهران

فقط قیمت دار
ستاره آگهی

فروش کندور نایلون

فروش کندور نایلون
10,500 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش مواد کندری

مواد کندری
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/18

فروش گرانول هاش عسلی

گرانول هاش عسلی
21,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/21

فروش حلب درهم

فروش حلب درهم
9,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/22

فروش پلاستیک زنده

فروش پلاستیک زنده
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/22

فروش کارتن درهم

فروش کارتن درهم
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/20

فروش مشمارنگی درهم

فروش مشمارنگی درهم
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/20

فروش مقوای مبلی

فروش مقوای مبلی
6,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/16

فروش مقوا ضایعات

مقوا ضایعات
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/21

فروش ورق حلب روغن موتور. 5 کیلو

فروش ورق حلب روغن موتور. 5 کیلو
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/18