ایران ضایعات

ضایعات شهر ورامین تهران

فقط قیمت دار

خرید کارتن پرس شده

کارتن پرس شده
4,300 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/20

خرید پوست کابل

خرید پوست کابل
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/15

خرید ضایعات مس وبرنج

خریدار ضایعات مس وبرنج
165,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/11

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
69,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/06

فروش درب و لیبل

درب و لیبل
19,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/21