ایران ضایعات

ضایعات شهر ورامین تهران

فقط قیمت دار

خرید پت زنده درجه یک

خریدار پت زنده درجه یک
15,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید ضایعات پت

خرید ضایعات پت
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/05

خرید مس کابلی

خریدمس کابلی
245,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/03

فروش قرقره درهم

قرقره درهم
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/02

خرید ضایعات مس وبرنج

خریدار ضایعات مس وبرنج
152,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/27

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/26

خرید ضایعات شیشه

خریدار ضایعات شیشه
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/18