ایران ضایعات

ضایعات شهر قدس تهران

فقط قیمت دار

خرید میله فلزی

خرید میله فلزی
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/27

فروش آلمینیوم نرم

فروش آلمینیوم نرم
110,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/12

فروش شمش مس ذوبی

شمش مس ذوبی
445,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/07

خرید استیل

خرید استیل
33,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/27