ایران ضایعات

ضایعات شهر قدس تهران

فقط قیمت دار

خرید استیل

خرید استیل
28,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش مقوا 200 گرم

مقوا 200 گرم
20,000 تومان به ازای هر عدد
1401/08/27

خرید کارتن و دفتر کتاب

خریدار کارتن و دفتر کتاب
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/14