ایران ضایعات

ضایعات شهر ری تهران

فقط قیمت دار

فروش هاش 20

فروش  هاش 20
4,050 تومان به ازای هر کیلو
1397/05/29

خرید ضایعات آهن

ضایعات آهن
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1397/05/08

خرید کتاب باطله

کتاب باطله
1,200 تومان به ازای هر کیلو
1397/05/05

فروش ضایعات پت

فروش ضایعات پت
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1397/05/04

خرید ضايعات الومينيوم 11700

خريد ضايعات الومينيوم 11700
11,700 تومان به ازای هر کیلو
1397/04/30

فروش ورق ضخامت2/25یک در یک

ورق ضخامت2/25یک در یک
3,100 تومان به ازای هر کیلو
1397/04/24