ایران ضایعات

ضایعات شهر ری تهران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات کارتن و کاغذ

ضایعات کارتن و کاغذ
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1397/08/29

فروش تیرآهن

فروش تیرآهن
3,900 تومان به ازای هر کیلو
1397/08/16

فروش ضایعات کریستال

فروش ضایعات کریستال
9,200 تومان به ازای هر کیلو
1397/08/16

فروش جلد سررسید

فروش جلد سررسید
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1397/07/06