ایران ضایعات

ضایعات شهر ری تهران

فقط قیمت دار

فروش پ پ طوسی روشن PPR40

فروش پ پ طوسی روشن PPR40
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/14

فروش کارتن سالم و مقسم

فروش کارتن سالم و مقسم
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/13

خرید ضایعات قوطی رانی

خرید ضایعات قوطی رانی
72,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/13

خرید پت زنده درهم و رنگی

خریدار پت زنده درهم و رنگی
21,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/10

خرید مواد پلاستیک سبدی

خرید مواد پلاستیک سبدی
14,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/05