ایران ضایعات

ضایعات شهر ری تهران

فقط قیمت دار

فروش ورق رنگی

فروش ورق رنگی
10 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن کاغذ

خریدار ضایعات کارتن کاغذ
5,500 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید پت زنده درهم و رنگی

خریدار پت زنده درهم و رنگی
21,000 تومان به ازای هر کیلو
15 ساعت پیش

خرید ضایعات پت

خریدار ضایعات پت
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش مواد پلاستیک

فروش مواد پلاستیک
12,345 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید کارتن کاغذ کتاب

خرید کارتن کاغذ کتاب
5,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید نان خشک

خرید نان خشک
6,500 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش ضایعات سی دی مشکی

فروش ضایعات سی دی مشکی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش گرانول بادی بیرنگ

فروش گرانول بادی بیرنگ
28,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش