ایران ضایعات

ضایعات شهر ری تهران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات نایلون

خرید ضایعات نایلون
20,000 تومان به ازای هر کیلو
37 دقیقه پیش

خرید آلومینیوم،آلومینیوم نرم

آلومینیوم،آلومینیوم نرم
70,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش ضایعات پلاستیک

ضایعات پلاستیک
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/03/09

خرید فلزات رنگی

فلزات رنگی
90,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/03/08