ایران ضایعات

ضایعات شهر ری تهران

فقط قیمت دار

خرید تخصصی کابل و مس کابلی

خریدار تخصصی کابل و مس کابلی
224,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

خرید کریستال سفید زنده بار

خرید کریستال سفید زنده بار
25,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید کریستال زنده درهم

خرید کریستال زنده درهم
11,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید ضایعات کریستال زنده

خریدار  ضایعات کریستال زنده
25,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید کارتن ضایعات

خرید کارتن ضایعات
5,700 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

خرید پت رنگی (زنده-پرسی)

خرید پت رنگی (زنده-پرسی)
11,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

خرید ضایعات نایلون طاقه و دم قیچی

خرید ضایعات نایلون طاقه و دم قیچی
19,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

فروش کارتن خرمایی

فروش کارتن خرمایی
3,700 تومان به ازای هر عدد
14 ساعت پیش

خرید نایلون بیرنگ

خرید نایلون بیرنگ
12,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید کارتن موز

خرید کارتن موز
5,000 تومان به ازای هر عدد
4 روز پیش