ایران ضایعات

ضایعات شهر ری تهران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات نایلون

خرید ضایعات نایلون
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید آلومینیوم،آلومینیوم نرم

آلومینیوم،آلومینیوم نرم
70,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش ضایعات پلاستیک

ضایعات پلاستیک
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/03/09

خرید فلزات رنگی

فلزات رنگی
90,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/03/08