ایران ضایعات

ضایعات شهر پاکدشت تهران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
67,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/01/30

فروش قوطی 2.5در2.5و4در4

قوطی 2.5در2.5و4در4
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1397/12/29

فروش سیم مس سوخته تمیز

سیم مس سوخته تمیز
53,000 تومان به ازای هر کیلو
1397/09/04