ایران ضایعات

ضایعات شهر پاکدشت تهران

فقط قیمت دار

فروش اکسید اهن

فروش اکسید اهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/08

خرید ضایعات upvc

ضایعات upvc
36,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/17

فروش خاک سوفاره چدن

فروش خاک سوفاره چدن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/13

فروش ضایعات مس ارمیچری

فروش ضایعات مس ارمیچری
213,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/07

فروش خاک مس اسیابی

فروش خاک مس اسیابی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/04

فروش st 14 روغنی کشش

st 14 روغنی کشش
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/30

فروش ورق 4 لیتری و 5کیلوی

فروش ورق 4 لیتری و 5کیلوی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/29

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/21

خرید کیلو بار داغونی

کیلو بار داغونی
37,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/19

خرید ضایعات کارتن آهن

خریدار ضایعات کارتن آهن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/18