ایران ضایعات

ضایعات شهر پاکدشت تهران

فقط قیمت دار

فروش pvcقرنیز و نبشی

فروش pvcقرنیز و نبشی
14,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید گونی جانبو

خرید گونی جانبو
3,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید مخزن گاز کولر و یخچال

خرید مخزن گاز کولر و یخچال
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/19

خرید ضایعات مس برنج

خرید ضایعات مس برنج
131,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/12

فروش نبشی 5 پاس اخر

نبشی 5 پاس اخر
11,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/02