ایران ضایعات

ضایعات شهر پاکدشت تهران

فقط قیمت دار

فروش سیم مسی بدون روکش

فروش سیم مسی بدون روکش
190,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

فروش حلب پنیری یکدست و تمیز

حلب پنیری یکدست و تمیز
9,500 تومان به ازای هر عدد
4 روز پیش

فروش pvcقرنیز و نبشی

فروش pvcقرنیز و نبشی
14,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات برنج درهم

ضایعات برنج درهم
134,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/13

فروش شمش رانی

فروش شمش رانی
60,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/03

خرید گونی جانبو

خرید گونی جانبو
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/24

خرید مخزن گاز کولر و یخچال

خرید مخزن گاز کولر و یخچال
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/19