ایران ضایعات

ضایعات شهر پاکدشت تهران

فقط قیمت دار

فروش نایلون کندری عسلی

نایلون کندری عسلی
16,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/29

فروش شیره مس 3درصد

فروش شیره مس 3درصد
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/22

فروش سفاله تراشکاری

فروش سفاله تراشکاری
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/16

فروش تسمه فلزی ماهیانه

تسمه فلزی ماهیانه
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/11

فروش تخته پالت چوبی

فروش تخته پالت چوبی
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/10

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/04