ایران ضایعات

ضایعات شهر ملارد تهران

فقط قیمت دار
ستاره آگهی

خرید کارتون شرکتی برشی

خرید کارتون شرکتی برشی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید کارتن فله گاهی شرکتی

خرید کارتن فله فروشگاهی شرکتی
5,200 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید ضایعات upvc

ضایعات upvc
31,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/30

خرید ‌ ضایعات UPvc

خرید‌ ضایعات UPvc
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/23

فروش لوله20*20

فروش لوله20*20
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/05

فروش ضایعات کاغذ

فروش ضایعات کاغذ
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/02

خرید ضایعات آهن‌

خرید ضایعات آهن‌
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/23

فروش میلگرد

فروش میلگرد
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/23